UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
DOKUMENTY
WAŻNE DOKUMENTY W SPRAWIE ZDROWEGO ŻYWIENIA UCZNIÓW
List Intencyjny w sprawie Roku Bezpieczniej Szkoły
5 grudnia 2012 roku
Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Projekt ustawy złożony 3 października 2012 roku przez Klub Parlamentarny PSL. Dotyczy uregulowania kwestii sprzedaży, podawania, reklamy lub prezentacji żywności oraz napojów na terenach przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych.
INFOS: Epidemia otyłości a interwencja władz publicznych
Biuro Analiz Sejmowych, 16 lutego 2012 roku
Stanowisko Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia
oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego
żywienia uczniów

6 października 2011 roku
Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki
w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci
i młodzieży z dnia 23 listopada 2009 roku
Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym i Aktywności Fizycznej
na lata 2007-2011 POL-HEALTH

2007 rok, nowelizacja 2009 rok
BIAŁA KSIĘGA „Europejska strategia dla problemów zdrowotnych związanych z odżywianiem się, nadwagą
i otyłością”

30 maja 2007 roku
Karta Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży
w Szkole

Materiał opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
ZDJĘCIA
 Z  KONFERENCJIZ  WARSZTATÓW
 
POLITYKA  PRYWATNOŚCI
 
Patroni:
Partnerzy:
Partnerzy medialni: