UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
INFO GŁÓWNE
Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Fundacja Szkoła na widelcu zapraszają do udziału w pierwszym w Polsce, ogólnokrajowym projekcie szkoleniowym: Szkolne smaki – Szkoły Dobrego Żywienia. Wierzymy, że dyrektorzy, od których zależy obecnie forma i jakość żywienia w polskich szkołach mogą dokonać zmian o ogromnym, wręcz przełomowym znaczeniu dla zdrowia dzieci i młodzieży, a co za tym idzie – zdrowia i dobrostanu przyszłego społeczeństwa.
Proponujemy udział w bezpłatnych konferencjach i warsztatach kulinarnych, które będą się odbywać w miastach wojewódzkich od marca 2013. Projekt w części konferencyjnej skierowany jest do dyrektorów szkół i przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, a w części warsztatowej – do kucharzy bezpośrednio zajmujących się żywieniem w szkołach.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają unikalny pakiet złożony m.in. z zestawu zbilansowanych przepisów na dania obiadowe i przekąski, na płycie CD wraz z programem komputerowym przeliczającym ww. przepisy na porcje dla dowolnej liczby osób oraz generującym listę zakupową.

Dyrektorzy biorący udział w projekcie otrzymają imienny certyfikat wydawany przez ORE, oświadczający udział w konferencji podnoszącej kompetencje w zakresie organizacji prozdrowotnego żywienia w szkołach.

Projekt został objęty honorowym patronatem: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rzecznika Praw Dziecka, Agencji Rynku Rolnego, regionalnych kuratoriów oświatowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Dietetyki.
Cele Projektu

Głównym celem projektu „Szkolne smaki – Szkoły Dobrego Żywienia” jest zaprezentowanie, jak powinien wyglądać nowoczesny system żywienia w szkole i jak wprowadzić taki system w swojej placówce, a także przekazanie kompleksowych rozwiązań, czyli wiedzy i narzędzi umożliwiających sprawne i kompetentne wdrożenie systemu w szkołach. Do celów pośrednich należy m.in.: przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży, zaszczepienie zdrowych nawyków żywieniowych w tej grupie wiekowej, a dzięki temu poprawa stanu zdrowia młodego pokolenia i w perspektywie – całego społeczeństwa.
Konferencja i warsztaty

Konferencja dla dyrektorów szkół i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Podczas konferencji, poświęconej problematyce zdrowego żywienia w szkołach, eksperci z zaangażowanych w projekt instytucji państwowych wygłoszą referaty, m.in. o kompetencjach dyrektorów szkół w zakresie organizacji żywienia w szkołach (MEN), regulacjach prawnych dotyczących systemu żywienia w szkołach (regionalne inspektoraty sanitarne), zasadach prawidłowego żywienia uczniów w szkole (PTD).

Warsztaty dla kucharzy bezpośrednio czuwających nad przygotowywaniem posiłków

Podczas specjalnie opracowanych, nowatorskich zajęć m.in. zostanie przekazana wiedza na temat produktów zalecanych przez dietetyków i rekomendowanych technik kulinarnych, uczestnicy wspólnie przygotują potrawy na bazie świeżych, lokalnych produktów. Warsztaty kulinarne odbędą się tego samego dnia, co konferencja, na terenie współpracujących z organizatorami projektu szkół gastronomicznych z danego miasta.
Projekt "Szkolne smaki – Szkoły Dobrego Żywienia"

  • jest przeznaczony dla szkół wszystkich poziomów i skierowany do dyrektorów tych placówek oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jako osób mających bezpośredni wpływ na formę i jakość żywienia w szkołach, nie ma przy tym znaczenia, czy dana placówka zatrudnia kucharkę, czy wynajmuje firmę cateringową,

  • stanowiąc część kampanii przeciw nadwadze i otyłości dzieci i młodzieży, zachęca do wprowadzenia w szkołach nowoczesnego systemu zdrowego żywienia, pokazuje, jak powinno wyglądać wzorcowe żywienie dzieci i młodzieży i jak wdrożyć taki system w szkole,

  • lansuje nową jakość polskich placówek edukacyjnych XXI wieku, w których priorytetem jest nie tylko wysoki poziom nauczania, interesująca oferta zajęciowa czy zapewnienie dostępu do innowacyjnych, multimedialnych pomocy dydaktycznych, lecz także dbałość o zrównoważony rozwój ucznia, w tym o zaspokojenie jego potrzeb żywieniowych.
Rejestracja na konferencje i warsztaty
www.szkolnesmaki.pl


Liczba osób, które mogą uczestniczyć w projekcie, jest ograniczona. Konferencja w Pałacu Poznańskiego przewidywana jest dla ok. 100 osób, natomiast warsztaty przewidziane są dla maksimum 15 osób. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone szkoły, które w pierwszej kolejności zgłoszą chęć uczestnictwa, czyli wypełnią formularz rejestracyjny na stronie internetowej projektu: www.szkolnesmaki.pl/rejestracja
Wierząc, że zmiana systemu odżywiania dzieci i młodzieży w szkołach jest w dzisiejszych czasach sprawą niezwykłej wagi i pokładając nadzieję, że proponowane działania przyniosą wymierny efekt i wieloaspektowe korzyści, zapraszamy do udziału w projekcie!
ZDJĘCIA
 Z  KONFERENCJIZ  WARSZTATÓW
 
POLITYKA  PRYWATNOŚCI
 
Patroni:
Partnerzy:
Partnerzy medialni: